Aydınlatma ile İlgili Temel Bilgiler

Uzay Açı

İçinden belirli bir ışık akısı geçen, konik veya piramit biçimli uzay parçasına verilen isimdir. sr ile gösterilir. 1m²’lik düzlemi gören uzay açının değeri 1 steradyan olarak tanımlanır.

Işık Dağılım Eğrisi

Polar fotometri olarak da isimlendirilir. Noktasal bir ışık kaynağından geçen düzlem üzerinde, kaynağın çeşitli doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometlrik yeridir.

Armatür Verimi

Aydınlatma armatüründen çıkan ışık akısının armature içindeki ışık kaynağının akısına oranıdır. η ile ifade edilir.

Üst Yarı Uzay Işık Akısı Oranı

Bir armatüre içindeki ışık kaynağından üst yarı uzaya yayılan ışık akısının, kaynağın akısına oranıdır. (ULOR)

Alt Yarı Uzay Işık Akısı Oranı

Bir armatüre içindeki ışık kaynağından alt yarı uzaya yayılan ışık akısının, kaynağın akısına oranıdır. (ULOR

Koruma Derecesi

Aydınlatma armatürlerinin toza, neme, suya ve katı cisimlere karşı olan dayanıklılığını gösterir. Uluslararası kabullere gore IPX1X2 şeklinde gösterilir. X1, katı cisimlere karşı korumasını gösterirken X2 suya karşı koruma derecesini gösterir. TS3033

Ekranlı Armatür

Maksimum ışık şiddeti düşey ile 60* ile sınırlandırılmış, üst yarı uzaya ışık yaymayan (ULOR=0) armatürleridir.

Yarı-ekranlı Armatür

Maksimum ışık şiddeti düşey ile 75* ile sınırlandırılmış, üst yarı uzaya %10’dan fazla ışık akısı yaymayan (ULOR<=%10) armatürlerdir.

Ekransız Armatür

Maksimum ışık şiddeti belirli bir açı ile sınırlandırılmamış olan ancak düşeyle yaptığı 90*’lik açıda ışık şiddeti, ışık kaynağı veya kaynakları ne olursa olsun, 1000cd’yı aşmayan armatürlerdir.

Ekonomik Ömür

Bir tesisteki lambaların 100saat kullanımından sonraki toplam ışık akılarının, %30 kayba ulaştıkları ana kadar geçen süredir.

Etkinlik Faktörü

Kaynaktan çıkan toplam ışık akısının kaynağın gücüne oranıdır. Birimi lümen/Watt’tır. (lm/W)

Işık Akısı (Φ)

Işık akısı basitçe, bir aydınlatma kaynağının ışık gücünü ifade eder. Kaynaktan, uzay alanda her yöne yayılan ışık miktarı olarak da tanımlanabilir. Birimi lümen’dir. (lm)

Aydınlık Şiddeti (Aydınlık Düzeyi)

Aydınlık şiddeti (E), düşen ışık akısının aydınlatılacak yüzeye oranı olarak tanımlanabilir. Birimi lux’tür (lx). 1lm değerindeki ışık akısının 1m2 yüzeye eşit olarak düşmesi durumunda 1lx ıaydınlık şiddeti değeri elde edilmiş olur.

Işık Şiddeti

Belli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu, ışık şiddeti olarak tanımlanır. Birimi Candela (cd)’dır (Kandela).

Renk Sıcaklığı

Işık kaynaklarının renkleri, Kelvin (K) cinsinden tanımlanmıştır. Işık kaynakları, Warm white (sıcak beyaz) 2700-3300K, Natural White (doğal beyaz) 3500-4500K, Cool White (soğuk beyaz) 5500-6500K olarak 3 ana grupta tanımlanmaktadır.

Renksel Geriverim (CRI)

Aynı renk sıcaklığındaki ışık kaynakları, tayfsal bileşimlerinden ötürü farklı renksel geriverimlere (CRI değeri) sahip olabilirler. CRI değerleri, kullanılan yapay ışığın altında renk algılamasının nekadar tutarlı olduğunun bir göstergesidir.